Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 19 november

Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen, want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Ook liet hij een veelkleurig gewaad voor hem maken.
Genesis 37 vers 3

Jozef was anders dan zijn broers. Hoewel hij samen met hen de kudde van zijn vader weidde, nam hij afstand van het verkeerde dat zij deden. Omdat Jozef zich zó opstelde, verwierf hij zich de liefde van zijn vader. Het veelkleurige kleed dat hij Jozef schonk, getuigde van zijn liefde voor zijn zoon.

Nog veel meer had de Vader Zijn Zoon lief, omdat Die volkomen beantwoordde aan Zijn gedachten. Toen Hij Zijn openbare dienst begon en Zich door Johannes liet dopen, ging de hemel open en gaf de Vader het getuigenis dat deze Dopeling Zíjn Zoon was in Wie Hij al Zijn welbehagen vond.

Enkele jaren later werd de hemel opnieuw door Gods hand geopend: toen Stefanus de martelaarsdood zou sterven. Het werd hem vergund om een blik in de hemel te slaan. Hij zag de Zoon des mensen, staande aan Gods rechterhand.

God betuigt steeds opnieuw Zijn liefde voor Zijn Zoon, omdat alles aan Hem liefelijk en aantrekkelijk is!

Het dagboek bestellen?


De bijdrage in de verzendkosten bij één dagboekje is € 4,00.
Bestel er daarom twee, drie of vier; dan is de bijdrage maar € 5,00.
En u hebt wat moois om uit te delen!
Bestellingen vanaf zes dagboekjes worden gratis verzonden.