Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 9 oktober

De Vader zoekt wie Hem zo aanbidden.
Johannes 4 vers 23

Een uitspraak van Jozef is een duidelijk voorbeeld van wat aanbidding nu eigenlijk is. Ook laat die ons weten voor Wie onze aanbidding is: “Vertel mijn vader over al mijn eer” (Genesis 45 vers 13). Geestelijke offerdienst is: de Vader vertellen Wie Zijn Zoon is en wat Hij heeft gedaan.

Waarom wenst de Vader dat dan? Kent Hij Zijn Zoon niet veel beter dan wijzelf? Natuurlijk.

Maar laten we eens een aardse vader als voorbeeld nemen. Hij is blij als zijn kind de eerste woordjes uitspreekt. Het geeft hem veel voldoening als hij merkt dat zijn kind hem begint te begrijpen. Voor zo’n vader is het geweldig te merken dat zijn kind bij het opgroeien de dingen die hijzelf zo belangrijk vindt, ook gaat waarderen.

Zo is het ook met onze hemelse Vader. De Heere Jezus, Zijn Zoon, betekent alles voor Hem. Als Hij ook voor ons alles wordt, worden we er als het ware toe gedrongen dat met de Vader te delen. En de Vader verheugt Zich erover dat we de volmaaktheid van Zijn Zoon en Zijn sterven ook bewonderen en daarover met Hem spreken. Dát is geestelijke offerdienst.

Het dagboek bestellen?