Gepost op

Het Rechte Spoor – 2022 | Vrijdag 13 mei

Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.
1 Timotheüs 2 vers 3 en 4

Het bijgeloof tiert welig, terwijl we zo trots zijn op onze nuchterheid. Op een vrijdag, de dertiende, was er een enorme drukte bij het Tango-tankstation aan de Ruysdaelbaan in Eindhoven. De maatschappij gaf er 13.000 liter brandstof weg. Maximaal dertig liter per klant. Er stond een lange rij, honderden hadden er een lange wachttijd voor over. De pechdag was een geluksdag geworden.

Ook de dag van vandaag kan voor mensen een geluksdag worden. God biedt immers nog steeds heil en zegen aan. En Hij stelt daarbij géén beperking. Nee, het is zelfs Zijn wens dat alle mensen dat aanbod aanvaarden. Alle mensen kunnen komen om het heil, de verlossing, uit Zijn handen aan te nemen. En hun geluk wordt onbegrensd. Het gaat om de eeuwige zaligheid!

We kunnen onszelf gelukkig prijzen dat de almachtige Schepper niet haatdragend is, maar vergevingsgezind! Dat Hij oprecht verlangt naar het ware geluk van al Zijn schepselen.

 

Het dagboek bestellen?