Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Zondag 19 september

Toen spuwden zij in Zijn gezicht en sloegen Hem met vuisten. En anderen sloegen Hem in het gezicht en zeiden: Profeteer ons, Christus: wie is het die U geslagen heeft?
Mattheüs 26 vers 67 en 68

Hoe erg werd onze Verlosser door Zijn schepselen behandeld! Gewillig had Hij Zich gevangen laten nemen, omdat dat de weg was, volgens de wil van Zijn Vader. Hij wilde Hem tot aan het einde gehoorzaam zijn.

Nu stond Hij als de Aangeklaagde voor de leiders van Zijn volk en werd Hij op zo’n wijze mishandeld. Van mensen moest Hij smaad, speeksel en geweld verdragen!

Ze dreven de spot met Hem, bedekten Zijn gezicht, sloegen Hem en vroegen Hem of Hij wist wie het had gedaan. Ze verlangden dat Hij bovennatuurlijke krachten liet zien, krachten die Hij al die jaren tot zegen van de mensen had getoond.

En wat was de reactie van de Goddelijke Dienstknecht? – We horen  geen woord van Hem. Hij deed Zijn mond niet open. Ook dat deed Hij voor Zijn God. Zo gingen de profetieën in vervulling. Wat heeft onze Heere Jezus veel geleden!

 

Het dagboek bestellen?