Gepost op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 9 februari

Maria dan nam een pond zuivere narduszalf van zeer grote waarde, zalfde de voeten van Jezus en droogde Zijn voeten met haar haren af.
Johannes 12 vers 3

Wat zal deze verering van de kant van Maria voor de Heere Jezus waardevol zijn geweest op Zijn moeilijke weg!

Bij een andere gelegenheid zat Maria aan de voeten van de Heiland om naar Hem te luisteren. Zij waardeerde het Zijn stem te horen en zegen te ontvangen. Nu neemt ze opnieuw de plaats aan de voeten van de Meester in, maar nu om Hem iets te geven.

Ze verlangde ernaar Hem iets terug te geven voor het vele goede dat zij van Hem had ontvangen. Wat werd Hij daardoor verblijd! Het hele huis rook naar de balsem waarmee zij de voeten van de Heere Jezus zalfde.

Het was enkele dagen vóór Zijn sterven. De Meester had verschillende keren geprobeerd met Zijn discipelen te spreken over het lijden dat Hem wachtte. Maar het drong niet tot hen door. Hij vond geen luisterend oor, geen medelijden. Juist daarom moet deze daad van Maria zo kostbaar voor Hem zijn geweest. Zij zalfde Hem met het oog op Zijn begrafenis.

 

Het dagboek bestellen?