Gepost op

Het Rechte Spoor – 2019 | Zondag 17 februari

Christus heeft voor ons geleden; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen (…) Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt.
1 Petrus 2 vers 21 en 23

Jezus Christus was volkomen Mens. Hij was ook van eeuwigheid af God, maar daarnaast, sinds Zijn komen in de wereld, volkomen Mens. Niet minder dan wij. Uiteraard was Hij zonder zonde.

Als Mens beantwoordde Hij volkomen aan Gods gedachten en eisen. Hij was volmaakt. Er was in Hem geen gebrek. Zijn volmaaktheid komt groots naar voren in Zijn reacties op het Hem  aangedane onrecht. Mensen hebben Hem uitgescholden. Ze hebben Hem gehoond en spotwoorden naar het hoofd geslingerd. Wat is er menselijker dan in zo’n geval terug te schelden? De Heiland deed het niet. Hij aanvaardde wat God liet gebeuren.

Hij leed onnoemelijk. Ook lichamelijk, maar dat was lang niet het belangrijkste. Zijn zielensmart was groot. Als niet afgestompte Mens ondervond Hij het lijden als geen ander. Hij dreigde niet, maar legde alles in de handen van Zijn rechtvaardige Vader.

 

Het dagboek bestellen?