Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Zondag 15 december

Zoals velen zich over U ontzet hebben – zo geschonden was Zijn gezicht, meer dan van iemand anders, en Zijn gestalte, meer dan van andere mensenkinderen.
Jesaja 52 vers 14

De weg die de Heere Jezus op aarde aflegde, was moeilijk. Van het begin af aan stootte Hij op afwijzing en vijandschap. Toen Hij Zijn openbare dienst begon, volgden wel eerst vele mensen Hem. Maar het was hen te doen om sensatie. Wonderbaarlijke genezingen trokken hen aan. En gratis maaltijden waren in trek; om de broden volgden ze Hem. Maar aan het einde schreeuwde de mensenmassa om Zijn bloed.

Dat heeft Hem onnoemelijk veel pijn gedaan. Nee, het was geen zelfmedelijden. Het was verdriet om de mensen die Hem als de Christus van God afwezen, zich daardoor van God afkeerden en hun eigen heil van de hand wezen. De eer van God en het geluk van de mens gingen Hem aan het hart. Daardoor voelde Hij die pijn.

Zó erg greep dat de Zaligmaker aan dat in Zijn gezicht de sporen ervan te zien waren. Het geeft ons een kleine indruk van het grote leed dat onze Heiland tijdens Zijn leven heeft verdragen. Aan het kruis onderging Hij het lijden voor de zonde.

 

Het dagboek bestellen?