Gepost op

Het Rechte Spoor – 2019 | Vrijdag 26 april

Oefen uzelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft.
1 Timotheüs 4 vers 7 en 8

Het nut van een goede verzorging van ons lichaam valt niet te betwisten: matig en gevarieerd eten, een goede nachtrust en voldoende beweging.

Je oefenen in de godsvrucht, is nog veel nuttiger. Het is het waken over de gezondheid van onze ziel. Als we de Heere Jezus als onze Verlosser hebben aangenomen en voor de eeuwigheid zijn gered, is het nodig dagelijks onze ziel te verzorgen. Dat doen we door het regelmatig lezen én overdenken van Gods Woord en door een bloeiend gebedsleven. Zo blijft onze verbinding met God fris, levendig en krachtig.

Als iemand iets wil bereiken in de sport, zal hij moeten trainen en zichzelf bepaalde dingen ontzeggen. Als we voor God bruikbaar willen zijn, als we ons geestelijke leven op een goed peil wensen te houden, als we onze zielen willen verzorgen, is ook volharding en zelfdiscipline nodig. Luiheid en gemakzucht zijn fataal. We spannen ons in om dichter bij Christus te leven!

 

Het dagboek bestellen?