Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 5 november

Dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon.
1 Johannes 5 vers 11

Wat een heerlijke verklaring heeft Johannes opgeschreven, geleid door de Heilige Geest! God hééft ons eeuwig leven gegeven! Dat betekent uiteraard: ons allen die in de Heere Jezus Christus hebben geloofd. Ons allen die onze knieën voor God hebben gebogen en Hem onze zonden hebben beleden. Ons allen die Jezus Christus hebben aangegrepen als de Enige Die kan redden en verlossen.

Ja, ons heeft God het eeuwige leven gegeven. Hij laat ons niet in spanning. Hij zegt niet dat we het misschien later zullen krijgen, als we voor Zijn troon hebben gestaan. Nee, op het moment dat we ons tot Hem bekeerden en de Heere Jezus aannamen, toen ontvingen we uit Gods handen het eeuwige leven.

Dat eeuwige leven betekent natuurlijk niet alleen maar eeuwig voortbestaan. Want dat geldt voor alle mensen, ook voor hen die Christus afwijzen. Nee, het eeuwige leven houdt een eeuwig voortbestaan in de heerlijkheid in. In de hemel waar God wordt gekend en we van Hem genieten, waar de Heiland het Middelpunt is en Hij wordt geprezen!

 

Het dagboek bestellen?