Gepost op

Het Rechte Spoor – 2018 | Vrijdag 28 december

Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf, al hun generaties door, kwastjes moeten maken aan de hoeken van hun kleren. Aan de kwastjes aan de hoek moeten zij een blauwpurperen draad bevestigen. Die zal voor u aan de kwastjes zitten, opdat u, wanneer u hem ziet, aan al de geboden van de HEERE denkt en die doet.
Numeri 15 vers 38 en 39

De blauwe kleur van de draad doet denken aan de hemel. Onze Heiland en Verlosser is daar. Wij worden opgeroepen om aan Hem te denken, om op de hemel gericht te zijn.

Als dat bij ons het geval is, valt het ons gemakkelijker om te doen wat God van ons verlangt. We zijn niet onder de wet. We hoeven niet onze zaligheid zelf te verdienen. Wat kunnen we daar dankbaar voor zijn! Wél verwacht God van ons dat we naar Zijn gedachten leven. Hij is heilig; zouden wij dan niet heilig moeten zijn?

God is zó goed voor ons geweest. Hij offerde uit liefde tot ons zelfs Zijn veelgeliefde Zoon op. En de Heere Jezus legde uit liefde tot ons Zijn leven af op Golgotha. Is het dan niet onze wens tot Zijn eer en vreugde te leven?

We mogen opzien naar de hemel. Spoedig zullen we daar zijn, als de Heere Jezus ons komt halen.

 

Het dagboek bestellen?