Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Vrijdag 20 juli

Uw woord is zeer gelouterd, Uw dienaar heeft het lief.
Psalm 119 vers 140

Voor ons christenen is de Bijbel het belangrijkste Boek dat bestaat. Deze Psalm 119 is een lofzang op dat Woord van God. Het voedt ons geestelijke leven. Het toont ons welke beslissingen we hebben te nemen. Het versterkt ons geloof. Als we het lezen, spreekt God tot ons. Wat een voorrecht!

Soms merken we dat het lezen in de Bijbel ons niet zo veel zegt. Waaraan ligt dat?

Misschien nemen we er te weinig tijd voor. Als we alleen maar vluchtig lezen, laten we de schatten liggen. De zegen ligt niet altijd aan de oppervlakte. Het is nodig om te graven.

Het kan ook zijn dat we niet onvoorwaardelijk bereid zijn om gehoorzaam te zijn. Dan willen we het gelezene niet echt in praktijk brengen. Dan sluiten we ons af voor de zegen van Gods stem.

Verder kan een groot probleem zijn dat onze harten veel te vol zijn met andere dingen. Er zijn enorm veel hoogst interessante dingen. Als bijvoorbeeld spannende films door ons hoofd draaien, is daar minder plaats voor Gods rustige stem. Dan kunnen we daar onze gedachten niet bij houden – en lopen we zegen mis.

 

Het dagboek bestellen?