Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Vrijdag 14 december

Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.
Johannes 8 vers 31 en 32

Een vogel is vrij in de lucht, maar als je hem in het water onderdompelt, is hij z’n vrijheid kwijt. Omgekeerd is een vis vrij in het water, maar als je hem op de oever in het zand legt, is het snel met hem gedaan.

De christen is vrij als hij de wil van God doet en Zijn aanwijzingen opvolgt. Dan is hij gelukkig en kan zijn nieuwe leven vrij ademen. Wie niet let op de voorschriften van de Bijbel en alleen doet wat hij zelf wil, wordt afhankelijk en een slaaf.

Dat lijkt vreemd, maar de praktijk bewijst het. Velen willen hun eigen wil doen – en eindigen in de slavernij van alcohol en drugs. Of, nog wat beschaafder, in de slavernij van geld, van eer, van succes of wat dan ook. Het lijkt dat ze hun eigen zin doen, maar ze zijn slaven van wat ze najagen.

Wie dicht bij God leeft en de Heere Jezus wenst te volgen, wie zich aan de Bijbel houdt, krijgt vaak het verwijt dat hij bekrompen en een slaaf is. In werkelijkheid is dat de volle vrijheid! Alleen de waarheid van Christus kan werkelijk vrijmaken.

 

Het dagboek bestellen?