Gepost op

Het Rechte Spoor – 2018 | Dinsdag 30 januari

Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere HEERE, dus bekeer u en leef!
Ezechiël 18 vers 32

Ap Dijksterhuis staat bekend als geluksprofessor. Hij stelde: ‘Andere mensen gelukkig te maken, is absoluut de beste manier om zelf gelukkig te worden’.

Heeft God dat niet gedaan? Hij heeft toch Zijn Zoon naar de aarde en het kruis gezonden om voor zondige mensen te sterven, zodat zij gelukkig konden worden?

Heeft de Heere Jezus Christus dat niet gedaan? Gehoorzaam aan de opdracht van Zijn God en Vader, is Hij Mens geworden en heeft Hij op Golgotha de straf gedragen voor allen die in Hem zouden geloven, opdat zij het geluk zouden ontvangen!

Het is volkomen waar: God en Zijn Zoon hoefden dat niet te doen om Zelf gelukkig te worden. Want dat zijn Zij van eeuwigheid af geweest. Maar het is Hun wens om ons mensen gelukkig te maken.

De Heere God betuigt dat Hij geen behagen schept in onze dood. Hij wil ons het leven geven. Hij vindt er een vreugde in om ons vrede, rust en blijdschap te schenken, kortom: het ware geluk!

 

Het dagboek bestellen?