Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Dinsdag 21 augustus

Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is.
2 Korinthe 5 vers 15

De Heere Jezus leed onnoemelijk aan het kruis. Hij dacht daarbij niet aan Zichzelf. Voor óns gaf Christus Zijn leven over in de dood.

Vraagt Zijn opofferende liefde niet om een antwoord van onze harten? In ons dagelijkse leven mogen we Hem laten zien hoe dankbaar we zijn: door niet meer voor onszelf, maar voor Hem te leven.

Hoe doen we ons dagelijks werk? Werken we alleen maar voor het geld? Willen we steeds hogerop? Of werken we boven alles voor onze Meester?

We beschikken ook allemaal – de één meer, de ander minder – over vrije tijd. Hoe gaan we daarmee om? Doen we niets anders dan luieren of ons op onze hobby’s uitleven? Of stellen we die tijd bewust ter beschikking van onze Heiland?

Vaak denken mensen dat we pas gelukkig zijn als onze wensen worden vervuld, als we krijgen wat wíj willen. Het ware geluk ligt er echter in dat we de wensen van onze Zaligmaker vervullen! Dát verheugt Hem en levert ook ons echte vreugde op.

 

Het dagboek bestellen?