Gepost op

Het Rechte Spoor – 2017 | Vrijdag 1 december

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.
Johannes 15 vers 11

Een ware christen hoort door blijdschap gekenmerkt te worden. Dat is niet de vrolijkheid van de wereld, maar het is de vreugde van de Heere Jezus. Hij sprak immers over Zíjn blijdschap die in ons hoort te blijven.

Hij was op aarde de Man van smarten. Hij moest bijzonder veel leed verdragen. Zijn reine ziel werd hier gekweld. Hij leefde echter in het besef dat Zijn God en Vader met welgevallen op Hem neerkeek. Hij genoot van de verbinding met Hem en keek ook verlangend uit naar de heerlijke toekomst.

Inderdaad, voor het oog was de weg van de Heere Jezus vol van lijden en droevigheid. Maar in Zijn hart verheugde Hij Zich volkomen in God. Dát wenst Hij ook ons toe. Ja, meer nog: Hij wil dat het bij ons ook zo is.

Hij heeft ons een voorbeeld gegeven. Als we kijken naar de omstandigheden of naar de mensen om ons heen, als we in onze eigen ziel gaan zitten wroeten, zullen we niet blij worden. Dat is zeker. Als we ons daarentegen met de Heiland bezighouden, zal Zijn blijdschap ook ons vullen.

 

Het dagboek bestellen?