Soms lukt het bestellen via deze site helaas niet.
Dan is op uw computer het programma 'JavaScript’ niet aangezet.
In dat geval vragen we u vriendelijk even te bellen (0223 – 683322) of een e-mail te sturen naar info@ingrazigeweiden.nl
Onze excuses voor het ongemak!

Traktaten


Het leven           NIEUW

 

“Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.

[Genesis 2 vers 7]

 

“De Heere God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.”

[Genesis 2 vers 16-17]

 
  meer...

DOWNLOAD (PDF)

   
   

 

   
  Bestelnummer: P35
Prijs: € 0,05

ex.

   
   

Het uitstervende atheïsme           NIEUW

Definitie

Atheïsme is de afwezigheid van geloof in één of meer goden. Dus de ontkenning van het bestaan van God of goden.

 

Cijfers

 

Van de wereldbevolking noemt 2,4% zich atheïst1): zo’n 140 miljoen mensen. Hun aantal neemt dagelijks met 300 af; ze sterven uit.

 

Op aarde leven ongeveer 7 miljard mensen, in de onderverdeling2):

 

 
  meer...

DOWNLOAD (PDF)

   
   

 

   
  Bestelnummer: P34
Prijs: € 0,05

ex.

   
   

Vijanden           NIEUW

 

Sam is een goede vriend van me. We komen beiden uit het Midden-Oosten. Hij is slim, sympathiek en sterk. Hij zei eens tegen mij: ‘Jij bent altijd zo vriendelijk voor de mensen; je zult wel geen vijanden hebben’.

 

Ik zei: 'Nou, Som, dan zit je ernaast. Ik heb een hele hoop vijanden en ze zijn me vaak te sterk’.

 

Hij was verbaasd: 'Echt? Dat had ik nooit gedacht! Wie zijn dat dan? Kan ik je helpen?’

 
  meer...

DOWNLOAD (PDF)

   
   

 

   
  Bestelnummer: P33
Prijs: € 0,05

ex.

   
   

Vogeltjes           NIEUW

Op het Engelse platteland liep George Thomas met een roestige vogelkooi in de hand naar de kerk. Hij zette hem op de kansel en begon:

 

‘Beste mensen, gister zag ik een kleine jongen met deze kooi lopen. Op de bodem zaten drie vogeltjes te bibberen. Ik vroeg hem wat hij daarmee van plan was. ‘Daar ga ik plezier mee maken. Ik trek ze de veren uit en laat ze met elkaar vechten’. - ‘En als je genoeg hebt van die vogeltjes, wat doe je dan?’ - 'O, we hebben een paar katten en die houden er wel van’.

 
  meer...

DOWNLOAD (PDF)

   
   

 

   
  Bestelnummer: P32
Prijs: € 0,05

ex.

   
   

De Titanic en Cavell

De onzinkbare Titanic ging op z'n eerste reis van Southampton naar New York naar de kelder, in de nacht van 14 op 15 april 1912. Een ijsberg scheurde met groot geweld zes van de zestien gescheiden afdelingen open. Weinig scheepsrampen hebben op de mensen zo'n indruk gemaakt.

Vier jaar later kwamen in de Canadese plaats Hamilton overlevenden van de scheepsramp bii elkaar. Verschillenden voerden het woord. Ook een jonge Schot stond op:

 
  meer...

DOWNLOAD (PDF)

   
   

 

   
  Bestelnummer: P31
Prijs: € 0,05

Niet meer leverbaar

   
   

De rechtszaak

God zegt:

Ik ga met u een rechtszaak voeren, omdat u zegt: Ik heb niet gezondigd.

(Jeremia 2 vers 35)

 
  meer...

DOWNLOAD (PDF)

   
   

 

   
  Bestelnummer: P30
Prijs: € 0,05

Niet meer leverbaar

   
   

De Helsdeur

De rede van Texel was een belangrijke ankerplaats van de schepen van de Republiek der Verenigde Nederlanden die naar de Oost en de West voeren. Oostelijk van het dorp De Helder was de baai het Nieuwe Diep ontstaan. Al sinds 1650 waren er plannen om er een veilige zeehaven van te maken. De havensteden aan de Zuiderzee, vooral het machtige Amsterdam, remden dat af, bang voor concurrentie. Stadhouder Willem V hakte in 1781 de knoop door en gaf opdracht om de baai uit te diepen.
 

 
  meer...

DOWNLOAD (PDF)

   
   

 

   
  Bestelnummer: P29
Prijs: € 0,05

Niet meer leverbaar

   
   

Twee Klassen

Op 1 april 1912 vond de proefvaart plaats. De Titanic meerde na twee dagen in Southampton aan. Vandaar vertrok het luxueuze schip op 10 april om 12.00 uur met bestemming New York.

Vier dagen later, op 14 april, druppelden vanaf 's morgens 09.00 uur de waarschuwingen voor ijsbergen binnen. Vlak voor middernacht, om 23.40 uur, schampte de oceaanreus één van die ijskolossen. Ruim tweeënhalf uur later verdween het schip in de diepte.
 

 
  meer...

DOWNLOAD (PDF)

   
   

 

   
  Bestelnummer: P28
Prijs: € 0,05

Niet meer leverbaar

   
   

2012 De ondergang van de wereld              
 

Al heel wat keren is de ondergang van de wereld met de datum erbij voorzegd. Toch zweeft de aardbol nog steeds in het heelal.

Het jaartal 2012 wordt wel erg vaak genoemd. De datum van 21 december 2012 duikt al op in de oude beschaving van de Maya: een omvangrijke volkerengroep die grote delen van Midden-Amerika bewoonde, en die vanaf 1.000 v.Chr. tot de komst van de Spanjaarden een bloeiend bestaan kende.

Ook in de christenheid hebben sekten steeds weer een datum voorspeld waarop de wereld zou vergaan. Achteraf kwamen de verontschuldigingen: ‘Er is een fout in de berekening gemaakt, de juiste datum is dus ...’

 
  meer...

DOWNLOAD (PDF)

   
   

 

   
  Bestelnummer: P27
Prijs: € 0,05

Niet meer leverbaar

   
   

Schepping of evolutie?       
 

Is de aarde ontstaan via een geleidelijk proces van miljarden jaren? Of zo’n 6000 jaar geleden in zes dagen? Die vraag houdt de gemoederen bezig. Aanhangers van beide opvattingen beweren van alles, overtuigd van eigen gelijk.

Het ís ook een vraag van belang.

Het creationisme gaat uit van een Schepper-God. In zes dagen schiep Hij het universum, de aarde, de flora en fauna en de mens, ongeveer 6000 jaar geleden. Een kleine 2000 jaar daarna kwam er een wereldwijde overstroming (de ‘zondvloed’) met geologisch enorme gevolgen.

 
  meer...

DOWNLOAD (PDF)

   
   

 

   
  Bestelnummer: P26
Prijs: € 0,05

Niet meer leverbaar

   
   

Een trouwe vriend       
 

Een Canadese boer heeft een hond waarvan hij veel voordeel heeft gehad. Als het dier echter ouder wordt, besluit z’n ondankbare baas hem te verdrinken.

Hij neemt de forse hond mee naar een rivier in de buurt en roeit het water op. Met een oud touw bindt hij een zware steen aan de nek van het dier. Op het diepste punt van de rivier gooit hij de hond overboord. 

De arme hond zinkt weg, totdat het touw breekt. Hij komt boven water. Jankend zwemt hij naar de boot. Iedere keer als hij echter in de buurt van de roeiboot komt, stoot zijn wrede baas hem met een roeispaan weg.

 
  meer...

DOWNLOAD (PDF)

   
   

 

   
  Bestelnummer: P25
Prijs: € 0,05

Niet meer leverbaar

   
   

Van levensbelang 
 

Het is de mensen beschikt éénmaal te sterven en daarna het oordeel. (Hebreeën vers 27)

God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft wordt niet geoordeeld. (Johannes 3 vers 17 en 18)

 
  meer...

DOWNLOAD (PDF)

   
   

 

   
  Bestelnummer: P24
Prijs: € 0,05

Niet meer leverbaar

   
   

Opwarming van de aarde

Warmt de aarde écht op? Vindt er werkelijk klimaatverandering plaats? - En zo ja, is dat de schuld van de mens? Of is het de loop van de natuur?

Als de wetenschappers het al niet met elkaar eens zijn, wat moet de 'gewone man' dan?

 
  meer...

DOWNLOAD (PDF)

   
   

 

   
  Bestelnummer: P23
Prijs: € 0,05

Niet meer leverbaar

   
   

Een cruciale boodschap

De goddeloze (...) onderzoekt niet; al zijn gedachten zijn, dat er geen God is.
(Psalm 10 vers 4)

Maar God bevestigt
Zijn liefde tot ons hierin, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren.
(Romeinen 5 vers 8)

Wie in de Zoon [van God] gelooft, heeft eeuwig leven; maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. (Johannes 3 vers 36)

 
 

DOWNLOAD (PDF)

   
   

 

   
  Bestelnummer: P22
Prijs: € 0,05

Niet meer leverbaar

   
   

Een schat op straat

In mei 2006 wandelde een man uit Breda in Ulvenhout door de Sint Annadreef. Hij zag daar een plastic zak liggen. Er zat een groot aantal bankbiljetten in: het lieve sommetje van € 100.000,-. De man leverde z'n vondst op het politiebureau af.

Het duurde niet lang of verschillende mensen kwamen opdraven. Zij beweerden allen de eigenaar te zijn. Volgens de politie zat de rechtmatige eigenaar er niet tussen.

 
  meer...

DOWNLOAD (PDF)

   
   

 

   
  Bestelnummer: P21
Prijs: € 0,05

Niet meer leverbaar

   
   

Boeddha en Mohammed

In een klooster in het verre Oosten wordt een tand van Boeddha bewaard. In hun kleurige gewaden laten de monniken de tand trots aan het goedgelovige volk zien. Die tand is het overtuigende bewijs van het historische bestaan van de grondlegger van hun religie. Die tand bewijst tegelijk zijn dood.

Een mohammedaan was het niet eens met een christen. 'Wat is het christendom nu? Jullie weten niet eens zeker waar Christus is begraven! Ik kan je het graf van de profeet Mohammed aanwijzen!' Hij leverde daarmee het bewijs dat ook Mohammed, de grondlegger van de islam, dood is.

 
  meer...

DOWNLOAD (PDF)

   
   

 

   
  Bestelnummer: P20
Prijs: € 0,05

Niet meer leverbaar

   
   

Leven

In een bekende Nederlandse krant stond een artikel over de dood. De schrijver stelde daarin zijn lezers een vraag: ‘Wie houdt de dood voor me tegen? Totdat hij komt, red ik het zelf wel’.

Een goede vondst? Wel één met een lugubere bijsmaak! Wie kan de dood tegenhouden, als hij komt?

Wat koning David opmerkte, is voor iedereen waar:
Voorzeker, zo waarachtig als de HEERE leeft, en uw ziel leeft, er is maar als één schrede tussen mij en tussen de dood!” (1 Samuël 20 vers 3). Dat is niets nieuws. Vroeg of laat zal ieder dat ondervinden.

 
  meer...

DOWNLOAD (PDF)

   
   

 

   
  Bestelnummer: P19
Prijs: € 0,05

Niet meer leverbaar

   
   

En hierna?

In 1974 stuitten Chinese boeren bij het graven van een waterput op een levensgrote, rechtopstaande krijger van terracotta. Bij verder zoeken bleek zich in de bodem zelfs een heel leger van niet minder dan achtduizend soldaten van aardewerk te bevinden, compleet met strijdwagens en paarden. Waar komen ze vandaan?

In het jaar 264 v.Chr. kwam de toen dertienjarige Ying Zheng op de troon van de staat Qin en noemde zichzelf Qin Shi Huangdi: ‘eerste keizer van Qin’. Hij veroverde een groot aantal staten en verenigde ze tot het groot Chinese rijk.

Hij was zó gefascineerd door het leven na de dood dat hij al in het begin van zijn regering de opdracht gaf voor de bouw van zijn laatste rustplaats, dertig kilometer van de hoofdstad Xian. Een groot aantal krijgers en vrouwen moest hem vergezellen op zijn tocht naar de eeuwigheid.

 
  meer...

DOWNLOAD (PDF)

   
   

 

   
  Bestelnummer: P18
Prijs: € 0,05

Niet meer leverbaar

   
   

Doodstraf

Rond het begin van de twintigste eeuw werden in Oostenrijk nog wel doodvonnissen uitgesproken, maar keizer Frans Josef I (1830 -1916) bekrachtigde die zó zelden dat ze praktisch nooit werden uitgevoerd.

Zelfs toen éne Franz Bratuscha in 1900 volledig bekentenis aflegde dat hij z'n twaalfjarige dochtertje had gewurgd en opgegeten, weigerde de keizer het doodvonnis te bekrachtigen en werd hij levenslang opgesloten ... totdat drie jaar later het meisje op grond van een kleine diefstal werd gegrepen!

 
  meer...

DOWNLOAD (PDF)

   
   

 

   
  Bestelnummer: P17
Prijs: € 0,05

Niet meer leverbaar

   
   

Hoe een inbreker verandert ...

Het is in een villawijk in New York. Diepe nacht. De inbreker kent in dit huis de weg. Als hij voor het afgesloten bureau in de studeerkamer staat, is het een zaak van enkele seconden om dat te openen. Het is een afstotende daad, want de inbreker is de zoon des huizes.

Nu houdt hij een document in handen; ‘Testament’ staat er in grote letters op de omslag. Met trillende handen opent hij het. Allang heeft hij er rekening mee gehouden dat zijn vader hem heeft onterfd, vanwege zijn bandeloze leven. Hij weet dat hij het hart van zijn moeder heeft gebroken; z'n broers en zussen mijden hem.

 
  meer...

DOWNLOAD (PDF)

   
   

 

   
  Bestelnummer: P16
Prijs: € 0,05

Niet meer leverbaar

   
   

Het Rode Kruis

Tijdens de Spaans-Amerikaanse Oorlog in het jaar 1898, naar aanleiding van de opstand van Cubanen tegen Spanje, bevond zich een Rode Kruispost op het 1200 kilometer lange eiland in de Caribische Zee.

Op een dag zocht een hoge officier van het Amerikaanse leger de post op en vroeg om hulp: ‘Ik heb in mijn regiment een aantal zieke soldaten. Ze willen hun plek niet verlaten, maar blijven. Daarom heb ik dringend medicijnen en andere medische hulpmiddelen nodig die u hier heeft. Ik wil alles uit eigen zak betalen. Kan ik wat ik nodig heb, van het Rode Kruis kopen?’ Deze overste, hoofd van het cavaleriecorps ‘Rough riders’ (= ‘Ruige rijders’), was de latere Amerikaanse president Theodore Roosevelt (1858-1919).

Dokter Gardener kwam net aanlopen, ving zijn woorden op en reageerde: ‘Zelfs niet voor een miljoen dollar!’

 
  meer...

DOWNLOAD (PDF)

   
   

 

   
  Bestelnummer: P15
Prijs: € 0,05

Niet meer leverbaar

   
   

Auschwitz

Op de avond van 2 augustus 1941 vond op het plein van het beruchte, Duitse concentratiekamp Auschwitz in het zuiden van Polen het gebruikelijke appèl plaats. Alle gevangenen moesten aantreden; van sectie 14 ontbrak er één: de man had een geslaagde ontsnappingspoging ondernomen.

De commandant van het concentratiekamp werd ingelicht. Toen, hij verscheen, zei hij tegen de gedetineerden: ‘Jullie kennen de regels. Iedere keer als een gevangene ontsnapt, worden tien anderen willekeurig uitgekozen en in de isoleercel opgesloten’. Deze cel werd in het kamp niet zonder reden ‘het graf’ genoemd!

De commandant riep tien verschillende gevangenen naar voren; de tiende was nummer 5659, een Pool.

 

 
  meer...

DOWNLOAD (PDF)

   
   

 

   
  Bestelnummer: P14
Prijs: € 0,05

Niet meer leverbaar

   
   

Een uitweg

Op een gedenksteen in de gevel van een huis op de Groote Markt in Rotterdam staat de spreuk: ‘In duizend vreezen’.

In het jaar 1572 werd de stad Den Briel als eerste stad op Nederlandse bodem door de watergeuzen veroverd op de Spanjaarden. In datzelfde jaar trokken de Spaanse soldaten van het leger van hertog Alva de Maasstad binnen om te plunderen.

In het bewuste huis op de Groote Markt waren heel wat mannen en vrouwen met hun kinderen bij elkaar, bang voor wat er zou gebeuren als de soldaten het huis zouden binnenkomen. Aan het geschreeuw in de stad dat steeds dichterbij kwam, was te horen dat de roof- en moordpartij was begonnen.

 
  meer...

DOWNLOAD (PDF)

   
   

 

   
  Bestelnummer: P13
Prijs: € 0,05

Niet meer leverbaar

   
   

Karin

Een meisje van ruim zestien jaar ligt in het ziekenhuis. Ze is het slachtoffer van een ernstig auto-ongeluk geworden. De arts heeft alles gedaan wat mogelijk is, om haar leven te redden. Tevergeefs!

Haar krachten worden steeds minder. Ze voelt dat haar laatste uur heeft geslagen. Langzaam zakt ze weg in een barmhartige bewusteloosheid waardoor ze de pijn niet meer voelt.

Haar ouders zitten aan haar bed. Verscheurd door verdriet, letten ze angstig op iedere beweging die ze maakt, op iedere trek op haar gezicht.

Plotseling komt Karin half overeind en spert haar ogen wijd open. Een blik vol schrik en angst.

 

 
  meer...

DOWNLOAD (PDF)

   
   

 

   
  Bestelnummer: P12
Prijs: € 0,05

Niet meer leverbaar

   
   

Franz Liszt en Monique

Het was de negentiende  eeuw. Met haar mager inkomen als muzieklerares kon Monique haar oude moeder en zichzelf slechts met moeite onderhouden.

Op een dag liet zij een programma van een concert drukken waarin zij zichzelf  een ‘leerlinge van de grote musicus Franz Liszt’ noemde. Dat was een leugen, maar ze dacht dat zo’n aanbeveling meer toehoorders zou lokken.

Op de dag van het bewuste concert kwam de befaamde pianist, dirigent en componist Liszt (1811-1886), zonder daarvan iets te weten, in de stad waar het gebeuren zou plaatsvinden. Tot overmaat van ramp nam hij zijn intrek in het hotel waar die avond het concert zou zijn.

 
  meer...

DOWNLOAD (PDF)

   
   

 

   
  Bestelnummer: P11
Prijs: € 0,05

Niet meer leverbaar