Informatie


De Stichting In Grazige Weiden stelt zich ten doel boeken, brochures en traktaten van oude en nieuwe schrijvers over christelijke onderwerpen tegen een zo gunstig mogelijke prijs aan te bieden. Er is geen sprake van winstoogmerk.

Onze werkwijze is enerzijds mogelijk door giften die spontaan binnenkomen, en anderzijds door de inzet van vrijwilligers die dit werk doen als voor de Heere.

De leidraad in onze opzet is:

"Want dat is goed en aangenaam voor God, onze Zaligmaker; Die wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen" (1 TimotheŘs 2 vers 3-4).

Aan de vervulling van beide wensen van God proberen we onze bijdrage te leveren door boeken, dagboeken en brochures uit te geven die christelijke onderwerpen behandelen en overdenkingen van diverse Bijbelboeken bevatten.

Bekijkt u eens de aangeboden publicaties. U kunt gemakkelijk via de computer bestellen. De boeken worden u zo spoedig mogelijk toegezonden.