Boeken over Bijbelboeken


Lezingen over Johannes 1 tot 5

Dit boek bevat een zevental op papier gezette lezingen. Handelend in de geest van de spreker/schrijver is zijn naam niet vermeld. Johannes is de evangelist die bij uitstek de Heere Jezus beschrijft als de Zoon van God, Die op aarde kwam om de Vader te openbaren. In deze lezingen wordt de Persoon van de Heere Jezus voor het hart gesteld als het voedsel dat elke gelovige zo nodig heeft. Aangezien het van oorsprong toespraken zijn, leest het boek zeer plezierig.

Schrijver: NN
Uitvoering:
Ingebonden, 191 pagina's
Bestelnummer:
BO405
Prijs:
€ 8,00

ex.


De schatkamer van 1 Korinthe

In zijn eerste Brief aan de Korinthiërs behandelt de apostel Paulus, meer dan in al zijn andere Brieven, dingen die te maken hebben met de plaatselijke gemeente van God. Omdat het goed functioneren van de plaatselijke gemeenten ook nu nog belangrijk is, is het nodig te leren wat God daarover zegt.
Een duidelijke schrijfwijze is een kenmerk van de schrijver. In eenvoudige woorden laat hij de rode draad zien.

Schrijver: F.B. Hole
Uitvoering:
Ingebonden, 127 pagina's
Bestelnummer:
BO408
Prijs:
€ 8,00

ex.


Gedachten over Efeze

De persoonlijke en gemeenschappelijke zegeningen van Gods kinderen in deze tijd, en de daarmee verbonden verantwoordelijkheden, vormen de hoofdinhoud van de Efezebrief. Het is de meest hoogstaande Brief uit het Nieuwe Testament. Toch is de schrijver erin geslaagd om op voor een ieder begrijpelijke wijze deze hoge dingen voor te stellen. Zich niet verliezend in details, geeft hij de hoofdlijnen aan.

Schrijver: H. Smith
Uitvoering:
Ingebonden, 118 pagina's
Bestelnummer:
BO403
Prijs:
€ 5,75

ex.


Lezingen over Filippi

Dit boek bevat een aantal lezingen over dit bijzondere Bijbelboek waarin de apostel Paulus vanuit de gevangenis in Rome zijn geliefde gemeente te Filippi bemoedigt en op Christus wijst! Ondanks zijn eigen moeilijke omstandigheden spreekt hij steeds over blijdschap. Een uitermate bemoedigende beschouwing die tevens diepgaand de rijke gedachten in deze Brief naar boven brengt.

Schrijver: NN
Uitvoering:
Ingebonden, 128 pagina's
Bestelnummer:
BO407
Prijs:
€ 7,00

ex.


Lezingen over Kolosse 1

Dit boek bevat een viertal op papier gezette lezingen. Net als bij zijn Lezingen over Johannes 1 tot 5 en Lezingen over Filippi is in de geest van de spreker zijn naam niet vermeld. Kolosse toont ons op bijzondere wijze Christus als het Hoofd. Deze lezingen laten ons op zeer gezegende wijze Christus zien. Eenvoudig, maar tevens diepgaand.

Schrijver: NN
Uitvoering:
Ingebonden, 128 pagina's
Bestelnummer:
BO406
Prijs:
€ 7,00

ex.


Gedachten over Hebreeën

In deze vers-voor-vers beschouwing gaat de schrijver in op deze prachtige Brief die door velen als niet gemakkelijk wordt gezien. De Brief die, zoals de naam ook zegt, aan joden is geschreven, veronderstelt enige kennis van de joodse eredienst, maar geeft tevens aan dat Christus het antwoord en de vervulling is van dit systeem. Voor iedereen die studie wil maken van deze Brief en van de oudtestamentische beelden, is deze beschouwing een grote aanwinst.

Schrijver: H. Smith
Uitvoering:
Ingebonden, 186 pagina's
Bestelnummer:
BO404
Prijs:
€ 7,00

ex.